Borettslagets byggforsikring

Borettslaget har byggforsikring hos Gjensidige Forsikring med polisenummer 86623565.

Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre (se vedtektenes punkt 5), plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget ved styret. Styret kontakter forsikringsselskapet som sørger for at skaden blir utbedret på forsvarlig vis.

I akutte situasjoner, har andelseier plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere skadeomfanget.

I samsvar med vanlig praksis innen borettslag tilknyttet OBOS, må andelseier som benytter borettslagets fellesforsikring betale en egenandel uansett skadeårsak/skyld inntil fastsatt egenandel. Egenandelen er per 2020 satt til kr. 10.000. (Til orientering er egenandelen som borettslaget har valgt hos forsikringsselskapet Gjensidige på 50 000 kroner. Det for å få lavere premie).