Bruksoverlating (tidligere kalt framleie) av egen bolig

Artikkelen er oppdatert per januar 2019.

Bruksoverlating utover 30 dager per år:
Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre, jf vedtektenes 4-2 Overlating av bruk (1). Hovedregelen i vedtektene er at andelseieren må ha bodd i leiligheten «i minst ett av de to siste årene» før bruksoverlating kan godkjennes. Med godkjenning kan andelseieren overlate boligen til andre i inntil tre år. Bruksoverlating i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. den nevnte vedtektsbestemmelsen.

Ønsker du å leie ut hele boligen utover 30 dager, må du ta kontakt med OBOS. De sender deg søknadsskjemaet som skal benyttes og ivaretar behandlingen av søknaden. Er vilkårene for bruksoverlating oppfylt, er det OBOS som sørger for å innhente styrets godkjenning.

Bruksoverlating inntil 30 dager per år:
De nye utleiereglene per 1.1.2020 gir andelseiere i borettslag mulighet for å leie ut hele boligen i inntil 30 døgn per år. Inntekten er skattepliktig. Selv om du ikke må søke styret om tillatelse for slik korttidsutleie, skal du melde alle slike utleieforhold til styret slik at de kan kontrollere at reglene overholdes.

Andelseieren står ansvarlig for betaling av felleskostnadene og for oppfyllelse av vedlikeholdsplikten. Andelseieren må informere leietaker om husordensreglene og andre relevante forhold innen borettslaget. Eventuell sjenanse eller ulempe for naboer av korttidsutleien vil bli fulgt opp av styret på vanlig måte.