Bredbånd/TV

Borettslaget har avtale med Telia (tidligere Get) som ble reforhandlet november 2018 slik at tilbudet nå er som beskrevet i artikkelen du finner ved å «klikke» her.

Ved spørsmål om tjenestene, sjekk informasjonen på «min side» eller kontakt kundeservice på tlf. 924 05 050

 

—-

Her finner du informasjon om tidligere avtale

Standard leveranse ved innflytting var digitalt fjernsynssignal – dekoderboks med standard start programpakke og bredbånd 2.2 – standard grunnpakke.

Per 17.3.2017 ble avtalen endret ved at tv-tilbudet ble utvidet med nye kanaler. Hver for seg kosta disse kanalene betydelige beløp ved direkte avtale mellom den enkelte og Get. Nå øker i stedet Get utgiftene med 33 kroner pr leilighet. Denne økninga tas av borettslagets budsjett. Fellesutgiftene eller eventuell direkte avtale mellom den enkelte og Get, blir derfor ikke økt som en følge av de nye kanalene.

Alternativet til å si ja til dette tilbudet, var at noen kanaler som vi hadde tilgang til i borettslagets standardpakke, som Sportskanalen, ville falle bort.

Det er nå ikke lenger tillatt å kople abonnement på tv-kanaler sammen med abonnement på internettilgang. Men vi har en løpende avtale, så spørsmålet om borettslaget skal tilby tv-kanaler til andelseierne, tas opp i forbindelse med revidering av avtalen.