Fasade – endringer som påvirker fasadeuttrykket er ikke tillatt!

Ingen endringer tillates i fasasadeuttrykket utover de som er uttrykkelig godkjent fra styrets side.
Dette betyr at innglassing av balkonger, montering av levegger ol. ikke er tillatt.

Kun de konkrete solskjermingstilbudene som er gitt for den aktuelle leiligheten fra Solskjermingsgruppen AS er godkjent.

I tillegg kan den enkelte ha parasoll og feste mindre gjenstander som flaggholder, lamper ol. på balkong/terrasse dersom angitte retningslinjer blir fulgt.
Er du i tvil om hva du kan gjøre, kontakt styret først.