Fasade – festing av gjenstander

Hull i de hvite veggplatene — minst mulig!

Vår fasade med de hvite platene er ikke særlig godt egnet til å feste ting i. Platene kan sprekke, og det kan bli hull i dem hvor fuktighet og vann kan komme inn og skade veggen.Jo færre hull som blir i denne fasaden, jo bedre er det. Det er imidlertid ikke noe generelt forbud mot å lage hull for å feste gjenstander.

For markiser gjelder imidlertid at innfesting bare kan skje i samråd med OBOS og entreprenøren AF, slik det vil skje gjennom vårt valgte firma Solskjermingsgruppen AS.

For festing av lamper, flaggfeste og liknende gjelder at festinga skjer i stenderne bak platene. Hvor disse stenderne går, må en derfor finne fram til. Beste metoden er å stikke en pappbit opp på undersida for å finne hvor de går.

Når stenderne er funnet, må en sørge for å ha på elastisk masse som tetter for fuktighet gjennom hullet og rundt og oppå skruen. Det vi anbefaler er et stoff fra firma Sika, Sikaflex eller liknende. Silikon og akrylsilikon er ikke godt nok.

Ansvaret for å gjøre dette riktig, er det den enkelte andelseier som har. Omfattende skader på veggen som skyldes feil fra andelseiernes side, er andelseiers ansvar.