Plantene på uteområdet

Det er hyggelig å vite hvilke planter vi har på uteområdet. Takk til landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS, som sendte oss oversikten. Opprinnelig tegning ville ha vært vanskelig å lese her på nettsiden, derfor får dere oversikten i tabellform.

Sted Norsk navn Latinsk navn
Mot Rema 1000 Syrin Syringa vulgaris
Hus C v/container Hjertetre Cercidiphyllum japonicum
Hus C v/container Billardspirea Spiraea billardii
Mot inng.6A Sypress Chamaecyparis L. columnaris
Hus C v/basseng Rosa Raubritter Rosa Raubritter
Vannbasseng Marikåpe, gravmyrt
Vannbasseng Div. vannplanter på matte (Sivart, mjødurt, katthale)
Terrassekasser hus A og B Alperips Ribes alpinum
Hus C mot tun Rødkornell Cornus stolonifera
Ved flaggstang Rogn Sorbus aucuparia
Hus D mot tun Bergrose Rosa Alpina
Mot inng. 6F Barlind Taxus baccata
Nedkj. garasje Svartor Alnus glutinosa