Nøkler

Nøkkelbrikke; de 3 utleverte brikkene passer til alle inngangsdører i blokken og fellesområder med beboertilgang. Ønskes flere enn de 3 som er utlevert, kan du bestille dette via skjemaet under «Kontakt oss».

Det er lurt å registrere nummeret på nøkkelbrikkene dine. Skulle du miste en nøkkelbrikke, er det viktig at du omgående melder fra til styret, slik at vi får slettet den aktuelle brikkens tilgang til oppganger, bodanlegg og garasje. Ellers risikerer vi utrygge forhold hvor uvedkommende kan komme seg inn i bygget for å begå innbrudd og/eller hærverk.

Vet du ikke nummeret på brikken som er mistet, må du angi numrene på de du fortsatt har, slik at vi kan finne ut hvilket nøkkelnummer det er som må sperres.

Nøkler til egen inngangsdør som også går til postkasse og hengelås på kjellerbod, er ditt ansvarsområde. Du kan slipe opp så mange sett du vil.

Det finnes imidlertid ingen hovednøkkel som styret, vaktmester eller noen annen har tilgang til. Skulle du miste nøkkelen til egen inngangsdør, må du selv ta kontakt med en låsesmed for å få brutt opp låsen og montert ny. Vi anbefaler derfor at du oppbevarer en ekstranøkkel hos en nabo eller annen person i nærområdet som du har tillit til.

Tilgang til garasje ordnes av utleier av plassene.

Mistet nøkkel eller annet i heisen? Les her.