Ringeklokke – virker den ikke?

Sjekk da at porttelefonen er satt riktig på plass. Dersom den ikke henger riktig, vil ringeklokken din ikke fungere.

Under selve svarapparatet er det også en bryter for justering av lyd. Den kan stilles i 3 posisjoner. Hvis denne bryteren ikke står riktig (i en av de 3 posisjonene), vil heller ikke ringeklokken virke.