Stoppekraner bygg – vann/sprinkleranlegg/radiatorer

stoppekranVi har hatt et tilfelle av vannlekkasje i kjeller hvor enkelte bodeiere ble berørt. Styret har derfor fått tilgang til byggets stoppekraner, slik at vi er i stand til å redusere et eventuelt skadeomfang om noe tilsvarende skulle skje igjen.

Lekkasje i rør til vann/radiatorer i leiligheten stopper du vanligvis selv med stoppekranene for leiligheten.

Oppdager du lekkasjer i fellesarealer, er et sprinkelhode i leiligheten utløst på grunn av skade og ikke brann, eller kan lekkasje i leilighet ikke stoppes med egne stoppekraner, kontakt omgående vaktmester. Sjekk deretter om ett av styremedlemmene er hjemme, siden de kan rykke ut raskere.

Aktuelle navn og telefonnumre finner du  under «Kontakt oss».