Varmtvann – forbruk/måling

Ajourført mai 2020

Målerne i vannfordelingsskapet blir fjernavlest av Techem  i samarbeid med Obos, slik at du ikke behøver å avlese dette forbruket.

Avlesningsverdiene blir jevnlig oppdatert på beboerportalen til Techem, slik at du kan følge med på forbruket ditt.

Der finner du også årsavregningene og en side som forklarer de enkelte postene. Avregningen blir ikke lenger sendt ut med post, så du må inn på Techems beboerportal for å få tilgang til den. Første gang du går inn på portalen trenger du en aktiveringskode for å opprette tilgangen. Den kan du få ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no.

vannmalerVil du sjekke eget dagsaktuelt forbruk, leser du enkelt av måler for varmt tappevann siden måleren angir forbruk i kubikkmeter.

For avlesing av måler for radiatorvarme, kan du følge anvisningen du finner her.