Litt om varmen 2014 – med noen råd!

solJuli 2014 har vært 4,4 grader varmere enn normalt. – Det går 50 til 60 år mellom hver gang sånne ekstremt varme sommere gjentar seg, sier værekspert.

Har du smeltet bort i sommervarmen, er du langt fra alene. For selv om ventilasjonssystemet vårt sørger for at det ikke skjer noen varmegjenvinning i sommersesongen, har innblåsingsluft med samme temperatur som uteluften vært litt i meste laget i år.

Trøsten er at spesialistene mener at det vil ta noen tiår før vi opplever en like varm sommer igjen og at i normalåret er antall dager/ timer med utetemperaturer over 26 grader svært begrenset. (Inntil 26 grader er det de fleste anser som akseptabelt).

Nå er det ikke bare registrert utetemperatur som bestemmer hvilken temperatur du får i boligen. Vi vet jo alle at lufttemperaturen i solsteken er vesentlig høyere enn den vi måler i skyggen. Så unngår vi ikke soloppvarmingen, risikerer vi å få betydelig høyere temperaturer inne enn registrert utetemperatur.

Det mest effektive tiltaket, er å montere utvendig solskjerming . Screens som alle hos oss kan montere, gir en meget god beskyttelse mot soloppvarming og kan anbefales på det varmeste! Likeledes markiser, hvis de stilles slik at de hindrer innstråling av sol.

Nest beste tiltak er å foreta en skikkelig utlufting når utetemperaturen er lavere enn aktuell innetemperatur. Mange lufter også når det er varmere ute – mest for å få bevegelse av luften som oppleves som svalende. Det er imidlertid å lure seg selv. Det er bedre å stenge vinduer/dører mot solutsatte fasader og heller anskaffe en bord- eller gulvvifte som gir ønsket bevegelse av luften.

Hvis du i tillegg kler deg lett og kun bruker laken/dynetrekk uten teppe/dyne over deg når du sover, har du fulgt de mest anbefalte tiltakene for å hindre ubehag ved høye temperaturer. Det som gjenstår er å redusere bruk av apparater og lyskilder som avgir varme . Skift f.eks. til LED-belysning hvor du kan siden LED ikke avgir varme. I tillegg sparer du strøm.

Statistisk vil det som sagt gå noen tiår før vi får en like varm sommer som i 2014. Får vi på plass solskjerming og kanskje en bordvifte eller to når butikkene er leveringsdyktige igjen, burde vi være i stand til å takle kommende sommersesonger på greit vis.