Bilbyen fortsetter

lite-fornoydDessverre eier Kolberg store deler av kjerneområdet og istedenfor å bygge ut sin del av Ensjøbyen, forlenger de kun leieavtaler for nåværende bygg og virksomheter. Totalt er det snakk om ca 700-750 boliger som ikke realiseres på lenge.

De eier også bygget ved T-banen hvor Kia har leieavtale fram til 2026. Så noe næringsbygg eller senter for Ensjøbyen blir neppe påbegynt før denne datoen – og vi anser det som overveiende sannsynlig at leieavtalen bare blir fornyet igjen, slik at byggingen der utsettes ytterligere et 10-år eller to!

Fasadeendringen Røhne og Selmer har søkt om, indikerer at de også ønsker å fortsette sin virksomhet på Ensjø en tid framover. På deres eiendom er det forutsatt bygging av ca 200 boliger som heller ikke realiseres i nærmeste framtid.

Dette betyr at kjerneområdet på Ensjø vil fortsatt være en bilby og ikke en boligby som vi ble forespeilet.