Nabovarsler

verkshagen-trinn-2Vi fikk nabovarsel vedr. byggetrinn 2 av Verkshagen og Stålverkskroken. Obos har valgt å endre opprinnelige byggeplaner siden Kolberg har forlenget leieavtalene for stålverkshallene slik at de ikke blir revet innenfor de første 10 årene!

Obos ba om dispensasjon fra reguleringsplanens byggehøyder, slik at trinn 2 kan oppføres med 7 etg. Vi leverte en innsigelse på økning av byggehøyden siden vi mente det også harmonerte bedre med våre bygg at de holdt seg til 6 etg. i begge byggetrinn. Innsigelsen vår ble tilsidesatt og byggene blir oppført i 7 etg.