Kommunen ga oss fullt medhold i klagen på den døgnkontinuerlige driften!

opplasting-avisBilutleiefirmaet AVIS er ilagt tvangsmulkt og har fått pålegg om å stoppe den utvidede bruken av eiendommen!

Plan- og bygningsetaten slår fast at Avis skulle ha søkt om brukstillatelse før de startet opp sin virksomhet. Sannsynligheten taler for at de ikke ville få tillatelse til dagens døgnkontinuerlige drift siden Ensjøbyen er definert som et boligområde hvor driftsutvidelser må behandles strengere enn en tilsvarende utvidelse i næringsstrøk.

Som vi anga, gir den døgnkontinuerlige driften med bl.a bilvask og bruk av gårdsplassen til av- og pålessing av biler om natten og i helger et uakseptabelt støybilde. Noe vi ikke opplevde med tidligere leietakere som holdt normale kontortider.

Avis hevdet på sin side at det har vært bilrelatert virksomhet på eiendommen siden 1960-tallet og at dagens bygningsmasse er godkjent for dette formålet. De anså sin virksomhet som en ren videreføring som ikke ville være søknadspliktig. Siden boligene var kommet i etterkant, hevdet de at boligene måtte tilpasse seg virksomheten og ikke omvendt!

Heldigvis avviser kommunen dette kontant. Driftsendringen som har skjedd påvirker omgivelsene i en slik grad at tiltaket er søknadspliktig. Siden Ensjøbyen nå er regulert til boligo, vil hensyn til boligområde overstyre at dette er tradisjonelle næringstiltak. Sjølv om boligstrøket har kommet til seinere.

Det er betryggende å vite at vi ikke er helt rettsløse selv om deler av kjerneområdet opprettholder næringsvirksomheten framfor å bygge ut i samsvar med vedtatt reguleringsplan.