Økt fokus på regulerte boliger som ikke bygges!

Aftenpostens hovedoppslag 17.11.2016 viser at hele 15.810 ferdigregulerte boliger i Oslo ikke er bygget.  I en artikkel i siste Byplan (gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten) som du finner ved å «klikke» her, får du et sammendrag av svarene utbyggerne ga da de ble spurt om årsaken til den manglende utbyggingen og hva som skulle til for å få fortgang i byggingen. Det mangler svar fra de ansvarlige for de rundt 1000 urealiserte boligene på begge siden av Gladengveien!

Ellipsen borettslag har sammen med tre andre borettslag/sameier jobbet for å få politikerne til å gjøre noe med den manglende utviklingen av Ensjøbyen. Siste debattinnlegg finner du i Aftenposten 23.11.2016:

«Byrådet vil ikke bygge

Aftenposten har påvist at regulerte boliger i for liten grad blir bygd.

På Ensjø er nær tusen av boligene regulert i 2007 ikke bygd. Disse ligger på det mest sentrale området på Ensjø på begge sider av Gladengveien. Her drives støyende og trafikkskapende virksomhet som forringer bomiljøet.

Eieren av denne tomten har leid ut til bilvirksomhet til rundt år 2025. Da må reguleringsplanen fra 2007 fornyes. Eieren sa til Aftenposten 30. mai 2016 at han ønsket en ny reguleringsplan med flere leiligheter og høyere bygg. Noe som vil bryte sterkt med den helhetlige planen for Ensjø.

Byrådet må tilby denne tomteeieren andre tomter. Så må kommunen bruke sin myndighet til å fullføre bystyrets vedtak fra 2007. Kommunen må innen 2017 ekspropriere og sette i stand de områdene som skal brukes til felles parkdrag. Disse parkdragene vil bedre bomiljøet og gjøre det vanskelig å sabotere reguleringsplanen fra 2007. Byrådet virker handlingslammet og viser manglende vilje. Hvorfor somler byrådet med å omgjøre bilbyen Ensjø til det godt planlagte boligområdet som bystyret alt i 2007 vedtok?

Ove Bengt Berg, Ellipsen borettslag
Ragnhild Folgerø, Gla´enga Eierseksjonssameie
Svein Amdal, Gladengen Park borettslag
Roger Maurang, Stålverksparken Borettslag»