Nabovarsel vedr. gjenåpning av Hovinbekken …

…og opparbeidelse av tilhørende fortau langs vestsiden av Gladengveien

gladengveienHele bygningsrekken langs vestsiden av Gladengveien mellom Ensjøveien og Bertrand Narvesens vei ferdigstilles i 2016. Bymiljøetaten er derfor i full gang med å detaljplanlegge arbeidet med å få på plass kanal, fortau og grøntarealer på «vår» side av veien. Arbeidet skal starte i 2016 og ferdigstilles i 2017.

Vi har fått nabovarsel for prosjektet som viser hvordan det hele vil bli. Det ser virkelig trivelig ut. Selv om kanalen er regulert med fast bredde, blir det benker, trapper og kanter som til dels går inn på fortauet og til dels inn i kanalen, slik at det både blir variasjon og mange fine sitteplasser.

Styret har kun levert 2 anmerkninger til de presenterte planene:

  • Vi ønsker å unngå at vogntog fortsatt kjører inn fra Gladengveien, langs byggene våre og inn til stålverkshallene. Innkjøringsretten er tinglyst og det var derfor planlagt en mellomløsning med kjørbar bro over kanalen der Petersborgaksen kommer. Tomteeier kommer imidlertid til hallene via eiendommens 2 innkjøringer fra Ensjøveien, slik at vi mener denne midlertidige løsningen er unødvendig.
  • I tillegg ber vi om merking av sykkelfelt og oppsett av «all stans forbudt» skilt på begge sider av veien. For vi får ingen miljøgate før sykkelfeltene tas i bruk og vogntog slutter å parkere langs veien ved levering av biler til firmaene på østsiden.

Spesielt interesserte finner vårt svar på nabovarselet her.