Møte med Plan- og bygningsetaten om den manglende utviklingen av Ensjøbyen.

Representantene for de 4 sameiene/ borettslagene i kjerneområdet som møtte byutviklingsbyråen i mars, ble i etterkant invitert til et møte 18.4 med Plan- og bygningsetaten ved bl.a direktør Ellen de Vibe. I dette møtet ble også problemene med den manglende utviklingen av Ensjøbyen drøftet sammen med mulige tiltak. Plan- og bygningsetaten var lydhøre overfor beboerrepresentantenes … Fortsett Møte med Plan- og bygningsetaten om den manglende utviklingen av Ensjøbyen.

Møte i rådhuset og innslag i Østlandssendingen om Ensjø-utbyggingen

Fredag 11.3.2016, hadde styreleder Ove Bengt Berg og representanter for Gladenga Eierseksjonssameie, Stålverksparken borettslag og Gladengen Park borettslag møte i rådhuset med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen m.fl. Temaet var den manglende utbyggingen av kjerneområdet på Ensjø. Politikerne innser at utviklingen ikke er helt som planlagt og ønsket, men om de klarer å gjøre noe med det … Fortsett Møte i rådhuset og innslag i Østlandssendingen om Ensjø-utbyggingen