Nabovarsel vedr. gjenåpning av Hovinbekken …

...og opparbeidelse av tilhørende fortau langs vestsiden av Gladengveien Hele bygningsrekken langs vestsiden av Gladengveien mellom Ensjøveien og Bertrand Narvesens vei ferdigstilles i 2016. Bymiljøetaten er derfor i full gang med å detaljplanlegge arbeidet med å få på plass kanal, fortau og grøntarealer på «vår» side av veien. Arbeidet skal starte i 2016 og ferdigstilles … Fortsett Nabovarsel vedr. gjenåpning av Hovinbekken …

Bilbyen fortsetter

Dessverre eier Kolberg store deler av kjerneområdet og istedenfor å bygge ut sin del av Ensjøbyen, forlenger de kun leieavtaler for nåværende bygg og virksomheter. Totalt er det snakk om ca 700-750 boliger som ikke realiseres på lenge. De eier også bygget ved T-banen hvor Kia har leieavtale fram til 2026. Så noe næringsbygg eller … Fortsett Bilbyen fortsetter

Nabovarsler

Vi fikk nabovarsel vedr. byggetrinn 2 av Verkshagen og Stålverkskroken. Obos har valgt å endre opprinnelige byggeplaner siden Kolberg har forlenget leieavtalene for stålverkshallene slik at de ikke blir revet innenfor de første 10 årene! Obos ba om dispensasjon fra reguleringsplanens byggehøyder, slik at trinn 2 kan oppføres med 7 etg. Vi leverte en innsigelse … Fortsett Nabovarsler