Nabovarsel vedr. gjenåpning av Hovinbekken …

...og opparbeidelse av tilhørende fortau langs vestsiden av Gladengveien Hele bygningsrekken langs vestsiden av Gladengveien mellom Ensjøveien og Bertrand Narvesens vei ferdigstilles i 2016. Bymiljøetaten er derfor i full gang med å detaljplanlegge arbeidet med å få på plass kanal, fortau og grøntarealer på «vår» side av veien. Arbeidet skal starte i 2016 og ferdigstilles … Fortsett Nabovarsel vedr. gjenåpning av Hovinbekken …

Bilbyen fortsetter

Dessverre eier Kolberg store deler av kjerneområdet og istedenfor å bygge ut sin del av Ensjøbyen, forlenger de kun leieavtaler for nåværende bygg og virksomheter. Totalt er det snakk om ca 700-750 boliger som ikke realiseres på lenge. De eier også bygget ved T-banen hvor Kia har leieavtale fram til 2026. Så noe næringsbygg eller … Fortsett Bilbyen fortsetter