Avregning for energibruk

Vi bruker alle energi i leiligheten vår. Det er radiatorvarme og varmtvann. Utgangspunktet er at vi skal betale individuelt for den energien vi bruker. Problemet er at vi samtidig har energibruk som ikke direkte kan føres tilbake til hver enkelt av oss og hvordan vi skal fordele det.

Ved avregninga for 2015 var det en betydelig andel umålt varme på hele 30 prosent. Da fordelte vi det umålte forbruket på hver enkelts avregning etter areal. Siden har det blitt satt inn flere målepunkter, slik at det umålte forbruket har gått betydelig ned. Men fortsatt blir det et spørsmål om hvordan det umålte forbruket skal fordeles på hver enkelt.

For 2016 har styret kommet til at det beste er å la hver av enkelt av oss bare betale individuelt det forbruket som vi sjøl kan kontrollere. Og det er hvor mye varmtvann vi bruker, og hvor mye radiatorvarme vi bruker. En sånn ordning kan stimulere oss til å bruke mindre. Det blir uansett en direkte sammenheng mellom det vi bruker og det vi må betale   All annen umålt varme får vi alle glede av ved den varmen som avgis fra rør og holder en viss grunnvarme i vegger og tak i blokkene våre.

Den avregninga som dere mottar en av dagene for 2016, inneholder bare betaling for den energien hver enkelt av oss har valgt å bruke.  Umålt forbruk blir betalt gjennom fellesutgiftene, det vil si borettslagets budsjett.