Sykkelfelt i Gladengveien mm

Bymiljøetaten har i dag informert styret om at det på begge sider av Gladengveien mellom Ensjøveien og Bertrand Narvesens vei, skal komme sykkelfelt. Begge sykkelfeltene blir 1,6 meter breie.

Det er antatt at sykkelfeltene blir asfaltert med rødbrun asfalt i slutten av neste uke. På vår side av Gladengveien er det gjort plass til den nye asfalten, mens gammel asfalt må freses bort på den andre sida før den nye røde sykkelasfalten kan legges.  I uka deretter kommer merkinga med hvite stipla linjer, slik som det er vanlig med sykkelfelt.

Dette betyr at alle parkeringsplasser langs nedre del av Gladengveien forsvinner. Den blir borte for alle, for fastboende, besøkende og butikkunder. Dette blir sannsynligvis også et problem for bilnæringen på den andre sida av Gladengveien, en næring som etter reguleringsplanen fra 2007 skulle vært borte forlengst. Og at det i stedet hadde blitt bygd boliger som ble vedtatt i 2007. Det er å håpe at den manglende gateparkeringen i Gladengveien blir en pådriver for bilnæringen til å flytte, sånn at slagordet «Ensjø – fra bilby til boligby» kan oppfylles.

Det har også en negativ side for oss at gateparkeringen forsvinner. Det blir vanskeligere å få besøk av gjester som kommer med bil. Det oppveies ved at styret allerede har fått til en avtale med eieren av garasjene under våre boliger om at gjester kan parkere i underetasjene for kr 12 i timen.

Det har vært bygd en del midlertidige fartsdumper under arbeidet med Hovinbekken. Disse har vært så kraftige at det skal legges til rette for fart ikke høyere enn 30 km/t. Disse er nå tatt bort. Men én dump blir fortsatt værende, litt lavere for å redusere farta til 40 km/t ved krysset Gladengveien/Narvesens vei. Dette krysset skal også bli et lysregulert kryss, før eller seinere.
Flere boligselskaper vil følge opp trafikkforholdene i Gladengveien med tanke på fartsdemping.