Har du problemer med at det tar lang tid før vannet blir varmt?

Noen har meldt fra til styret at de har problemer med at de må tømme ut masse vann som er for kaldt etter å ha skrudd opp varmtvannskrana. For noen av oss er det åpenbart at det er et problem.

Styret har bedt vårt rørleggerfirma undersøke nærmere hvorfor vårt system for sirkulering av varmtvann ikke alltid fungerer som forutsatt, når vannet er kaldt i «flere liter». For at rørleggerfirmaet skal få undersøkt dette godt nok, ber det om få vite om flest mulig av dem som har dette problemet. Derfor ber vi dem som har dette problemet, om å melde fra på epost til: ellipsen@styrerommet.net.

Fint om dere samtidig opplyser om hvor mange minutter eller liter det tar før dere synes vannet får en akseptabel varme, og om dette er et konstant problem, eller noe som varierer. Og i så fall hvordan det varierer.