Sju boligselskaper protesterer mot nattarbeid

Bilutleiefirmaet AVIS fikk ikke medhold av fylkesmannen i at de ikke måtte søke om dispensasjon for det støyende nattarbeidet sitt. De ble derfor ilagt tvangsmulkt og dagbøter fra 1. september i år hvis de ikke sluttet med det.

Nå har tomteeier Kolberg Motors AS/Kampen Lagerhaller AS søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for å drive nattarbeid i vårt boligområde, i en periode de kaller «tidsbegrenset», helt fram til juli 2024. Og sendt nabovarsel til fem boligselskaper.

Alle disse fem boligselskapet har protestert og sagt seg helt uenig i at det gis et slikt unntak for nattarbeid i vårt boligområde. I tillegg har to andre boligselskaper som også regner seg som part protestert, slik at i alt sju boligselskaper har sagt nei til det utvidete nattarbeidet i vårt bomiljø. De fem er foruten Ellipsen:  Stålverksparken borettslag, Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Boligsameie, Verkshagen Boligsameie og Stålverkskroken Boligsameie. I tillegg har Gladengen Park borettslag og Gla´enga Boligsameie protestert. Vår protest sammen med Stålverksparken ligger her.

Protestene er sendt til representanten for Kolberg, som må legge ved og kommentere alle protestene om de ønsker å gå videre med dispensasjonssøknaden for nattarbeidet. Det er Plan- og bygningsetaten som i første omgang skal ta stilling til Kolbergs søknad. Vi håper inderlig at det er umulig for kommunen å si ja til denne søknaden, når så mange med så mange gode grunner sier nei.