Det er ikke fri adgang til oppgangene våre

Styret har fra første stund sørget for at det ikke er fri adgang til våre oppganger og postkasser. Slik det er vanlig i alle boligselskaper. Selgere får ikke slippe inn for å ringe på alle dørene og dele ut materiell. Vi har opplyst til avisutdelerne at de ikke kan bruke adgangen til å dele ut materiell til andre enn de som abonnerer på avisene.

Denne vanlige regelen for borettslag er vedtatt også hos for å slippe at noen ringer på døra vår for ansikt til ansikt å selge noe, og for å slippe å få uadressert post i postkassa og få materiell lagt på dørmatta vår. Det siste er spesielt lite ønskelig, for materiell som blir liggende på dørmatta, viser jo at her er det ingen hjemme.

Derfor skal vi aldri noen gang slippe ukjente inn i oppgangen. Vi vet ikke hvem det er, og det kan være uærlige personer som utgir seg for noe de ikke er.

Vi alle kan selvfølgelig ta imot hvem vi vil på besøk, ikke bare venner, men også selgere og andre med «det glade budskap». Våre venner vil helt sikkert forlate oppgangen etter besøket, men erfaring tilsier at selgere og dem med «det glade budskap» ikke vil det. De vil bruke muligheten til å ringe på flere dører og dele ut materiell til alle. Derfor er det viktig å huske på at når en slipper inn ukjente og aksepterer et besøk av dem, så er det et besøk bare til oss sjøl. Disse selgerne må derfor etter besøket/samtalen følges ut av oppgangen og de kan ikke få muligheten til å ringe på hos andre og dele ut materiell i oppgangene. Politiske partier har i følge Forbrukerombudet likevel rett til å dele ut politiske materiell (uten annen reklame) i postkassene våre, også til dem som har reservert seg mot uadressert reklame.

I disse dager vil dette også gjelde representanter for partier som er ute på «stemmefiske».  Forrige dagen ble en partirepresentant sluppet inn i oppgangene, og han delte ut et hefte som han la på alle dørmattene. For de som ikke er hjemme, ble heftet liggende, og noen beboere kastet heftet i oppgangen.

Derfor: «Ta imot hvem du vil, men bare til deg sjøl!»