Problemet med bassengene våre

Vi vil gjerne ha et permanent vannspeil i bassengene våre. Slik det har vært på tegninger i prospektet. Styret har med hjelp av en av andelseierne som er fagperson for bygningsanlegg, begynt arbeidet med å få permanent vann i bassengene slik noen nybygg i Gladengveien lenger opp har fått.

I arbeidet med dette har det blitt klart at vi ikke en gang har fordrøyningsanlegg. For anlegget er konstruert slik at det skal renne ut i avløpet straks, og ikke ligge i vårt basseng og vente på at ikke oppsamlet vann i hovedvannrørene har «rent fra seg».

Styret har nå skrevet til OBOS Nye Hjem om dette. For det første har vi krevd at OBOS holder oss skadesløse overfor eventuelle kommunale pålegg fordi vi ikke har et slikt fordrøyningsanlegg som kreves nå. For det andre har vi krevd tilrettelegging for permanent vannspeil, og erstatning for planter som er ødelagt på grunn av manglende vann.