Mistet nøkler eller annet i heissjakta? Firma KONE kan hjelpe oss

Her en dag meldte en andelseier at vedkommende hadde vært uheldig og mistet nøklene sine ned i den lille åpninga der det er mulig å miste noe, helt ned i bånn av heissjakta.

Til info er det da å opplyse at gjenstander som har falt ned i sjakta,  ikke er tapt for alltid. Heisfirmaet KONE kan hjelpe til og hente tilbake igjen det som er mistet. Og det er en overkommelig pris: KONE tar bare 1.500 kroner for den jobben. Som selvfølgelig den enkelte andelseier sjøl må betale.

Er det aktuelt å kontakte KONE for slik hjelp, ring KONEs sørvistelefon 909 22 909.