Hva gjør du hvis det brenner?

Vi har gode brannsikringstiltak i boligene våre, men vellykket håndtering av brann, betinger både at utstyret er i orden og at du vet hvordan du skal bruke det! Du finner en del generelle råd i artikkelen om brannsikring som du finner her i tillegg til via stikkordsregisteret under «veiviser».

I tillegg anbefaler vi at du ser på vedlagte video som viser hvordan du skal bruke brannslange og pulverapparat. Du skal få videoen opp i et eget vindu ved å «klikke» her.

I mørketiden bruker mange av oss levende lys. Det krever at du er litt ekstra påpasselig så det ikke ender opp som vist på YouTube-videoen du finner ved å «klikke» her.