Ensjø fortsatt bilbyen, nå også utvidet med nattarbeid

Ved siden av alt ordinært løpende borettslagsarbeid med vedlikehold og utvikling, har det også vært nødvendig å engasjere seg i nærmiljøet. Særlig spørsmålet rundt slagordet som er lansert for Ensjø: «Ensjø — fra bilby til boligby». Dessverre er Ensjø fortsatt bilbyen, og verre: bilbyens aktiviteter utvides på bekostning av bomiljøet med støyende nattarbeid. Reguleringsplanens lovede parkanlegg etableres ikke. I styret er det styreleder som har arbeidet mest med denne oppgaven og som har representert Ellipsen utad med disse spørsmålene.

Etter at bilutleiefirmaet  AVIS fra februar 2015 begynte med nattarbeid, la kommunen ved Plan- og bygningsetaten etter en tid ned forbud mot dette nattarbeidet. Etter klage fra KolbergGruppen ga Fylkesmannen kommunen medhold. Men KolbergGruppen anket forbudet inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og departementet ga KolbergGruppen medhold og vedtok at vedtaket ikke var godt nok begrunnet. Det er uklart hvordan kommunen forholder seg til dette videre. AVIS har derfor fortsatt nattarbeidet — også i den perioden mellom kl 23 og 01 da nattarbeid uansett er forbudt i boligområder.

Kommunen har lagt avgjørende vekt på at Høyesterett i en dom fra 2010 ga en kommune svært stor mulighet til å blande seg inn i hva som skjer på et område som er offentlig regulert. Regjeringa valgte i stedet å blande seg inn med å overstyre Oslo kommunes demokratisk styrte myndigheter med detaljstyring  på Ensjø. Hva som skjer på Ensjø nå er i virkeligheten blitt en sak som regjeringa Erna Solberg direkte blander seg detaljert inn i.

Bystyrets enstemmig vedtatte reguleringsplan fra 2007, foreslått av et Høyre-ledet byråd etter sju års arbeid,  er en detaljert og svært god boligplan. KolbergGruppen  motarbeider den på flere måter. KolbergGruppen har forlangt at borettslaget skal flytte avfallsbrønnene som er plassert i samsvar med reguleringsplanen. Dette er en utgift som vår utbygger OBOS har måttet dekke for oss og som har påført OBOS ekstrautgifter på rundt en halv million kroner. KolbergGruppens manglende oppfølging av reguleringsplanen har i følge OBOS påført OBOS en redusert fortjeneste for de to boligselskapene Verkshagen og Stålverkskroken på flere titalls millioner kroner.

Det siste året har styret utvidet samarbeidet på Ensjø med andre boligselskaper. De har også reagert på KolbergGruppens handlinger som gir oss et mye dårligere bomiljø på Ensjø enn det utbyggerne har forespeilet oss. Vi er nå i alt sju borettslag som arbeider sammen om å gjennomføre bystyrets enstemmige vedtatte plan for boligbyen Ensjø. Vi representerer med dette samarbeidet 733 leiligheter og minst 1 500 beboere. Skanska Eiendom har også protestert overfor kommunen mot KolbergGruppens støyende nattarbeid mindre enn ti meter fra de nye boligene i Sigurd Hoels gate.

Vi samarbeidende borettslag har hatt et møte om situasjonen på Ensjø med konsernledelsen i OBOS ved konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj. Han støtter oss, men han kunne ikke se at OBOS var i stand til å hjelpe oss særlig mye. Vi har også bedt om et møte med byrådsleder Raymond Johansen, i håp om at han som kommunens politiske leder kan sørge for at i det minste parkdragene blir etablert.