Gangbroen over Ensjø T-banestasjon blir stengt fra 24.mars til desember 2018

Opprinnelig anga kommunen at gangbroen skulle stenges fra og med 12.3, men det er nå utsatt til 24.3. Selve arbeidet begynner imidlertid fra 12.3 med med inngjerding av anleggsområder, graving for rampe på sørsiden (Kampen) og graving på nordsiden.

——

Som Ensjø Aktuell melder, vil gangbroen over T-banen være stengt fra 12.mars til desember 2018 i forbindelse med bygging av ny bro. I selve påsken, vil hele T-banestasjonen være stengt. («Klikk» her for å lese artikkelen)

I de situasjonene hvor du i dag bruker broen – til/fra byen eller til/fra østgående T-baner – må du gå via Rolf Hofmos gate.
Fortsatt vil T-banens ut-/innganger mot Rolf Hofmos gate være stengt i perioder. Da må du bruke den angitte alternative gangtraséen.