Ikke lenger fri adgang til U2 bak den nye porten

Med den nye porten i nederste garasjeplan, U2, oppnås det som er formålet: At bare de som betaler leie for parkeringsplass, får adgang til området. Det vil nå bli vanskeligere for hvemsomhelst å få tilgang til området, enten det dreier seg om ulovlig salg, overnatting eller innbruddsforsøk.

Området for kundeparkering for Rema1000 blir fortsatt åpent for alle.

Det betyr også at de av oss som har brukt U2 for å gå til heisen i oppgangene bak den nye veggen og porten, mister denne muligheten til en snarvei. Men fortsatt kan en gå opp til U1 og gjennom sykkelparkeringa til heisene.

Adgang til leilighetene har aldri vært planlagt eller forutsatt gjennom garasjene. Den er planlagt å skje gjennom inngangene fra gårdsplassen, eller de to inngangene fra Gladengveien, fra det vi kan kalle «Ellipseplassen». Eventuelt også fra Ensjøveien via der avfallsbrønnene våre nå er.

De som ikke leier garasjeplass, kan fortsatt få mulighet til å kjøre bil inn i ett av de to garasjeplanene eller invitere kjørende gjester inn bak begge portene. Inn i garasjeplanene kan alle andelseiere komme via heisslusene fra oppgangen. Portene kan åpnes manuelt fra innsiden, slik at for eksempel en leiebil eller gjestens(-enes) bil(-er) kan kjøre inn og betale korttidsparkering via appen EasyPark, eventuelt appen til ParkNordic. Porten går på vanlig måte ned igjen sjøl om den er åpent manuelt.

Først etter påsken vil den nye porten i U2 bli satt i tradisjonell drift.

Kontrollen på at det kun er dem som betaler for parkeringa som parkerer i garasjene våre, blir etterhvert skjerpet fra ParkNordic sin side.