Møte med byrådslederens politiske sekretær

Sju boligselskaper på Ensjø som representerer 733 leiligheter med rundt 1 500 beboere, ba om et møte med byrådslederen for å legge fram sine synspunkter på den manglende utviklingen av boligbyen Ensjø der bilindustrien utvider sin virksomhet med nattarbeid, krever flytting av avfallsbrønner og endring av boliger tenkt oppført etter reguleringsplanen.

Vi fikk et møte med byrådslederens politiske sekretær, Tor Henrik Andersen, byutviklingsbyrådens politiske sekretær og representanter for byrådets fagleder for byutvikling. Møtet ble holdt i Rådhuset onsdag 4. april, og Ellipsens styreleder var med for boligselskapene.

DSC_1515 (2)
Privat foto.

Byrådet er enig i at vi har grunn til bekymring for at grønarealene ikke etableres og at bilnæringen utvider sin virksomhet i strid med reguleringsplanens forutsetninger. Kommunens byplanmyndighet har lært i løpet av 20 år at det var mangler med de forutsetningene som ble lagt inn da Ensjøs reguleringsplan ble vedtatt.

Byrådet pekte dog på et lyspunkt, at vår nabo Røhne og Selmer, Ford-butikken i Gladengveien 3, nå vil bygge i samsvar reguleringsplanen. Og at det derfor kommer et speilvendt bygg lik vårt og en speilvendt plass lik vår.

Vi borettslag krevde at bystyret vedtar en ny reguleringsplan, helt identisk med den nåværende, for å få tilbake retten til ekspopriasjon av de offentlige grøntanleggene som gikk ut i juni i fjor. Og at kommunen bruker penger på å ekspropriere de planlagte grøntarealene og sånn få fart på omgjøringen av Ensjø fra bilby til boligby. Dette var ikke byrådet klar til å si ja til.

Byrådet skrøt av tiltak det hadde gjort for tilrettelegging av boligbyen. Som raskere ferdiggjøring av tbanestasjonen enn forutsatt og åpning av Hovenbekken i kanal. Men som vi pekte på, dette har ikke gjort Ensjø til en mindre bilby.

Byrådet lovte Ensjø-beboerne ingenting, annet enn å ta vår bekymring på alvor og se etter mulige tiltak for oss for å få fortgang i omgjøring av Ensjø fra bilby til boligby. Vi avsluttet med å si at det ikke er lenge til neste kommunevalg, og at det kan bli vanskelig for byrådet å få oppslutning blant Ensjøs innbyggere til gjenvalg hvis bilbyen fortsetter som før, med utvidelser som nattarbeid.

Det er skrevet er mer utfyllende referat fra møtet.