Fordrøyningsbassengene

Som vi kan se, arbeides det nå med fordrøyningsbassene i gårdsrommet vårt. Det som skal skje er at bassengene skal tettes for lekkasjer. Vannet har rent altfor for ut, og direkte inn i andre rør enn det som det er planlagt for.

Dette skyldes feil som entreprenøren har gjort, og er en feil som det er en mulighet for at kommunen kunne pålegge oss å rette opp seinere. Entreprenøren har akseptert feilen, og står  for alle utgiftene med arbeidet.

I tillegg ønsker styret å få til et permanent vannspeil i bassengene, og vil arbeide for å få til en ordning med automatisk oppfylling av vann til et visst nivå i bassengene.

Det skal som tidligere beplantes langs den ene bassengkanten.