Støyplager: Positiv utvikling?

Sammen med Tiedemannsparken Petersborgkv SE (Boligsameie) og Stålverksparken borettslag var Ellipsen borettslag på møte hos bydelsoverlegen tirsdag sammen med fire representanter fra KolbergGruppen og AVIS. Fra Ellipsen møtte styreleder Ove Bengt Berg og andelseier Rahmati Medhi. Medhi bor C-blokka (oppgang 5 b), i femte etasje med hjørnet mot Ensjøveien 12 D og er sterkt plaget hele døgnet av kraftige vifter fra taket.

Emnet for møtet var borettslagenes klager på støy fra nattarbeidet til AVIS og vårt borettslags klager på støy fra en vifte fra lagerbygningen i Ensjøveien 12 D. Bydelsoverlegen ville ha et møte mellom partene framfor å sende brev til hverandre.

AVIS har med utgangspunkt i klagene på nattestøy på eget initiativ flyttet opplastingen av biler ut i Ensjøveien 12, foran sin resepsjon. Men bare i fem av ukas dager; ikke natt til mandag og natt til tirsdag. Vi borettslagene mente at dette ikke var nok, og at det fortsatt var støy om kvelden og særlig i innsovningstida mellom kl 23 og kl 01. Etter ønske fra bydelsoverlegen og borettslagene skulle AVIS undersøke mulighetene for å flytte nattelossinga de to siste dagene av uka over til Ensjøveien.

Når det gjaldt støy fra viftene var ikke KolbergGruppen kjent med de viftene som stod på det lave taket på sitt eget bygg, nærmest vår blokk C. Etter diskusjon og anbefaling fra bydelsoverlegen gikk KolbergGruppen med på å se på muligheten for å bygge inn viftemaskinene på et eget bygg og snu utblåsinga av luft på en måte som ikke var så sjenerende for oss.

Det ble gitt en frist fra bydelsoverlegen for KolbergGruppen å melde tilbake om hva de gjør.

KolbergGruppen understreket at de så det som viktig å komme naboer i møte så langt det lot seg gjøre.

Alle nåværende og kommende nye beboere på Ensjø ser fram til at reguleringsplanens forutsetninger om boliger og parkdrag på Kolbergs tomter blir iverksatt. Uansett mener vi at det er helt uhørt at bedrifter som AVIS som er avhengig av støyende nattarbeid skal få lov til etablere seg. Både helselover og lover om nye reguleringsplaner og konsekvensen de har for eksisterende virksomhet, setter en stopper for virksomheter som AVIS sin. Vi får bare håpe kommunen viser nødvendig styringsevne til å iverksette en sånn politikk.

Uansett er det grunn til å se på det som det ble enighet om på møtet med bydelsoverlegen, med positive øyne, som et lite nødvendig skritt i riktig retning.