Avfall: Ikke brukbare avfallsdunker mens kommunen svikter

Dessverre har avfallsdunkene brutt sammen. De «midlertidige» avfallsdunkene vi har fått plassert av OBOS på det som kanskje en gang blir Petersborgaksen, er av en billig og ubrukbar type, viser det seg. Det er heller ikke mulig å få reparert dem nå, fordi leverandøren før jul sa at alle reparatørene er reist til Polen på ferie og ikke kommer tilbake før etter nyttår.

Styret beklager de ulempene vi alle er påført. Vi har gjort følgende for å ordne opp i dette:

  • Styret har forsøkt på annen måte å få reparert avfallsdunkene, uten at det har nyttet. Samtidig har kommunen unnlatt å hente avfallet. Renholdsetaten skylder på det ikke er strødd der, slik at bilene deres ikke kommer opp der. Kommunens Bymiljøetat har ansvar for å strø på dette området som er kommunal eiendom. Renholdsetaten lovet torsdag styret i Ellipsen borettslag å hente avfallet, og Bymiljøetaten lovte også samme dag å strø sånn at Renholdsetatens biler kom opp til dunkene. Ved torsdagskveldens slutt kan vi konstatere at ingen av kommunens etater har vært i stand til å levere de tjenestene de har lovet og som de er til for, og som vi betaler mye i skatter og avgifter hvert år for det de sier de skal utføre.
  • Styret har nå engasjert privat strøing av bakken i Petersborgaksen  tidlig fredag morgen for at Renholdsetatens biler skal komme opp og få tømt avfallsdunkene våre. I tillegg har vi bestilt privat ekstratømming av avfallet. Vi har også bedt vår vaktmester som begynner fra neste år, 1. januar 2019, å finne en mer praktisk løsning på avfallsdunkene enn den kompliserte tekniske løsninga, ved å ta vekk kjedene og den merkelige dunken. For å bli lik den løsninga vi hadde tidligere.

Eiendommen på Ellipseplassen, fra bekken og inn til veggen med alle bedriftene, er kommunens eiendom. Kommunen vil ikke strø foran butikkene, og det som er noen av våre innganger. I samråd med Ragde Eiendom AS, som eier de to garasjeplanene og næringsdelen, som sammen med borettslaget utgjør Gladengtunet Eierseksjonssameie, er styret i borettslaget blitt enige om å strø og måke plassen så lenge kommunen svikter.

Styret i Ellipsen borettslag og Gladengtunet Eierseksjonssameie vil kreve refundert av kommunen de utgiftene vi er påført fordi kommunen ikke gjør det vi betaler dem for.