Oppdatering om avfall

Den ene ødelagte brønnen for sortert avfall er reparert i morges. Det er nå én full og én halvfull papirbrønn, og én full og én halvfull brønn for sortert avfall.

Driftslederen i Renholdsetaten har i dag lovet å komme i formiddag og tømme alle brønnene. Vi kan ikke annet enn å stole på at det skjer. I motsatt fall har vi en reserveløsning klar.

Vi håper dermed at vi kan gå inn i det nye året med et fungerende avfallssystem.

Godt nytt år!