Krav til byrådet om parkdrag

Ni boligselskaper på Ensjø har gått sammen om å kreve parkdragene bygd. Parkdragene er en del av det som vi ble lovet på Ensjø, sammen med at bilbyen Ensjø skulle omgjøres til boligbyen Ensjø. Parkdragene er skutt ut langt fram i tid, kanskje i minst et tiår. Byrådet har ignorert oss, og lenge nok, synes styrene for ni boligselskaper på Ensjø.

Brosjyra ble utdelt i alle postkassene i Ellipsen på fredag. På Ensjøbloggen på Facebook, kommer det fra søndag et videointervju med to av representantene for de ni, hvorav Ellipsens styreleder er den ene.

Alle borettslagsstyrene bak dette har bedt alle, ikke bare styremedlemmer, engasjere seg personlig for å få fortgang i å bygge parkdragene. Det kan vi alle bidra med ved å skrive avisinnlegg om dette, og kontakte de politikerne og journalistene vi kjenner for å få framdrift for parkdragene.

Her er brosjyren.