Avregning fra Techem er nå klar

Avregninga fra Techem om hva hver enkelt av oss har brukt i radiatorvarme og tappevann, er nå klar. Avregninga vil ikke lenger bli tilsendt i post, men alle må gå inn på Techems beboerportalen for å få tilgang til den. For å opprette tilgang kreves det en aktiveringskode som dere kan få ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no.

Alle har vi betalt inn et akonto-beløp i 2018 basert på det forbruket vi hadde i 2017. Noen har betalt for mye, og vil få igjen penger. Mens andre har betalt for lite, og må betale det for lite innbetalte beløpet innen en viss frist.

Akonto-beløpet for 2019 blir basert på forbruket vi hadde i 2018.