Sykler til hinder

IMG_0676Sykler hindrer framkommeligheten i oppganger, særlig i oppgang H med inngang fra Ellipseplassen og fra garasjen. Sykler er ikke bare slengt rundt på gulvet, det skjer også at sykler låses til gjerdet.

Dette er nødutganger ved brann, og styret ber om at syklene ikke plasseres sånn og vi oppfordrer foreldre til å minne sine barn om det.

Ved utgangen fra garasjeplass U1 til oppgang H, vil det nå bli satt opp nye stativer som syklene kan henges i, samtidig som det på gulvet vil bli markert med en linje der alle sykler må være innenfor.

Disse stativene vil bli montert om kort tid. Beskjed vil bli gitt. Da må syklene midlertid oppbevares enten inne i leiligheten eller i våre egne kjellerboder.