Viktig seier for bygging av parkdragene

I dag var det et møte i byutviklingskomiteen i Bydel Gamle Oslo. Den behandler byutviklingssaker i den bydelen som er større i antall innbyggere enn byer som Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg, Larvik og Arendal med ganske mange store kjente byer.

Partiet Rødt hadde uavhengig av noen av boligselskapene her på Ensjø, helt på egen hånd, men basert på de ni boligselskapenes løpeseddel, fremmet forslag for byutviklingskomitee (BUK) i bydelen vår om at parkdragene nå måtte bygges. Arbeiderpartiet meldte på forhånd motforslag som var en støtte til byrådet som hittil har strittet imot å bygge parkdragene.

På møtet ble vår løpeseddel lagt fram for representantene i BUK, sammen med et eget skriv som ble utarbeidet på grunnlag av styreleder i Ellipsen sin diskusjon med Arbeiderpartiets representant tidligere på dagen: Sånn selges parkdragene på Ensjø.

Overraskende, og gledelig nok, endte behandlinga med at en enstemmig byutviklingskomite gikk inn for å etablere parkdragene straks — om nødvendig med ekspropriasjon! Også Fremskrittspartiet støtta mulig ekspropriasjon, bare Høyre og MDG var imot denne muligheten.

Dette er den første seieren for oss beboere på Ensjø for parkdragene. Alle partiene i den lokale byutviklingskomiteen støtter oss nå. Så spørs det hvilke mottrekk byrådsleder Raymond Johansen og byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen gjør for fortsatt å begunstige en av Bærums rikeste menn på bekostning av bomiljøet for oss på Ensjø.