Arbeidet med takrennene — ikke ferdig

Det har vært en del henvendelser til styret om at det skal være feil med det utførte arbeidet med takrennene og nedløpene.

Men arbeidet med dette er ikke ferdig. Alle takrenner må tilpasses manuelt til hver balkong, og mye er ulikt. Først når firmaet sier de er ferdig, vil vi gå gjennom med dem om det arbeidet de har utført.

Derfor blir det ikke gjort noe med de klagene som er meldt til styret før firmaet sier at arbeidet er ferdig.