Ordnete sykkelforhold i rømningsvei

IMG_0688I samsvar med brannforskriftene har vi nå begynt tilrettelegging av sykkelparkering i gangene slik at de ikke er til hinder i rømningsveiene. Særlig gjelder det i de gangene det er utgang fra garasjene.

Det blir tilrettelagt sånn i flere oppganger og på flere steder, og noen steder også for barnevogner.

I disse gangene er det kun tilrettelagt for barnesykler, og det blir en begrensning ved at det ikke plass til andre enn dem som kan henges opp. Når alle veggstativene er i bruk, kan ikke flere sykler plasseres der. Andre sykler må da settes i en av de to store sykkelbodene på hver side av garasjeporten i U1 (den øverste), eller i privat kjellerbod eller i egen leilighet.

Sykler som noen setter fra seg andre steder på fellesområdet, og som låses fast til gelender, må en regne med at vil bli fjernet av vaktmesteren for å holde rømingsveiene fri for hindre.