Undertegn opprop for parkdragene!

S 1 brosjyreFraværet av parkdragene og særlig Petersborgaksen som skal gå tvers over Gladengveien fra Tiedemanns gamle bolig og langs nordsida av våre blokker og helt til Malerhaugen, hindrer på avgjørende måte å gjøre Ensjø om fra en bilby til en boligby. Uten parkdragene kan nattarbeidet med bilvirksomhet fortsette i et ubegrensa antall år. Derfor er det så viktig å presse byrådet, som har ignorert oss i fire år, til nå foran valget å vise at de er på beboernes side.

De ni boligselskapene har nå organisert et opprop for parkdragene som en kan slutte seg til digitalt. Oppropet ligger her. 

Send også dette til andre for å få dem til å undertegne.

Sammen er vi sterkere, og så sterke at byrådet med byrådsleder Raymond Johansen i spissen ikke lenger tør å kjempe for en utenbys boende rik tomteeier på Ensjø som motarbeider reguleringsplanen.