Påminning: Vask i sykkelbodene 22. og 29. mai — syklene må flyttes

IMG_1950Det har aldri vært reinhold i de to store sykkelbodene på hver side av porten til det øverste garasjeplanet. Det er nå nødvendig. Det er dessuten grunn til å tro at det står en del forlatte sykler der som tar plass for sykler som er i bruk.

 

 

 

IMG_1947Onsdag 22. mai vil sykkelboden til høyre, sett fra utsida av garasjeporten, bli vasket.
Før dette må alle som har sykler der flytte den til sin egen leilighet, egen kjellerbod eller et annet sted den ikke står i vegen for andre. Sykler som ikke er flyttet til 22. mai, vil bli låst opp av vaktmesteren og tatt med til hans lager for oppbevaring.

Onsdag 29. mai vil sykkelboden til venstre, sett fra utsida av garasjeporten, bli vasket.
Da må alle syklene som står i denne sykkelboden, være flyttet. Er de ikke det, vil også disse gjenstående syklene bli tatt med til lageret til vaktmesteren.

 

 

IMG_1948Sykkelbodene er borettslagets felles eiendom der andelseierne kan plassere sine sykler, men bare på de vilkår borettslaget fastsetter. Det er et viktig vilkår at det må kunne vaskes der, og at ubrukte sykler ikke blir stående der til evig tid som et museumslager.

Sykler som plasseres på lageret hos vaktmesteren, vil bli tatt bilde av sånn at alle kan se hvilke sykler det dreier seg om. Etter tre måneder, etter utgangen av august, vil syklene bli tatt ut av vaktmesterens lager og solgt, gitt bort eller levert til destruksjon.