Meld deg på: Følg oss på ellipsen.no

Hva skjer i EllipsenI går ble det delt en løpeseddel i alle postkassene. Det er en tungvindt måte å informere alle om viktige forhold. Statistikk viser at det knapt er noen i Norge som ikke er på nett eller har en epostadresse. Den beste måten å informere alle på, er via på nett. Best , om du melder fra om at du vil bli minnet på at nå er det en ny informasjon på hjemmesida vår.

Da får du automatisk en epost om at det er noe nytt.

Nå har vi to ganger sendt ut melding om at sykkelbodene skal vaskes, og i flere dager slått opp oppslag på dørene til sykkelbodene. Det virker ikke som om mange nok har lest dette. Det er ikke nødvendig for styret å ringe på alle dørene for å melde fra om at noe er viktig. Heller ikke papiroppslag i oppgangene blir lest av alle. Alle beboere har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert om hva som skjer, som for eksempel informasjon om vask av sykkelbodene og at brannslokkingsapparatene skal kontrolleres. Det står opp til alle å vurdere å ta det ansvaret. Ikke ville gjøre det, er på eget ansvar.

Derfor, vennligst: Meld deg som følger av hver ny informasjon, følg anvisningene på hjemmesida som vist på dette bildet.