Syklene må merkes og låses!

Det var mange som ikke hadde flyttet syklene sine i sykkelboden. Det var opplyst om det to ganger her, og det var hengt opp oppslag på alle boddørene.

For å vaske boden, måtte vaktmesteren klippe opp låsene. Syklene står nå uten lås i boden. Eierne må merke syklene med navn hvem som eier dem. Det er også lurt å låse dem.

Sykler som ikke er merket med navn på eieren, vil 1. juni bli fraktet til vaktmesterens garasje og etter tre måneder der bli  kastet eller gitt bort.

Formålet med dagens vask var både å få utført helt nødvendig vask, og samtidig få oversikt over eierløse sykler som tar opp plass for sykler som er i bruk og der eieren fortsatt bor her.