Nei til Ensjøveien som forkjørsvei

Bymiljøetaten, BME, har avslått å lage fartshindrende tiltak i Gladengveien og å skjerpe innsatsen mot å bruke sykkelfeltene som opplastingsplass for biltransportene. Derimot har BME foreslått at Ensjøveien skal bli forkjørsvei. Å gjøre en vei til forkjørsvei, er et tiltak for å gjøre det mulig å kjøre fortere med bil. Det hører ikke hjemme i et boligstrøk å innføre forkjørsveier.

Dette har styret hos oss sammen med flere andre boligselskaper meldt fra om til byutviklingskomiteen i Bydel Gamle Oslo. I tillegg har vi gått inn for lyskryss i krysset Gladengveien/Ensjøveien. I utgangspunktet er fravær av lyskryss en fordel for fotgjengere. Men bilistene i dette krysset respekterer ikke fotgjengerne tilstrekkelig. Det er mange ulykker i dette krysset. Et annet argument for lyskryss her, er å friste gjenomfartstrafikken til å velge andre veier. Lyskryssene på Helsfyr har fristet mange til å kjøre inn på E6 via Gladengveien og Ensjøveien. Med et lyskryss i Gladengveien/Ensjøveien opphører den fordelen for dem, og ulempen for oss.

Se styreleders innlegg på Facebook-sida Ensjø aktuell informasjon.

IMG_2457Og, så ikke glem markeringen i morgen, kl 18 foran trappa vår. Banneret er nå hengt opp.