Aksjoner for parkdragene: Møt opp

D5C14D92-82E8-4AC8-98C3-773DAD251E68Borettslagene på Ensjø har gått sammen om å aksjonere for å få bygd de park-dragene som bystyret vedtok i 2007. De er helt avgjørende for at Ensjø skal bli den boligbyen vi har forutsatt for flytting hit. Vi trenger dem som grøntområder og sted å være, ikke minst for barn. Men byrådet har hittil ikke villet gjøre noe.

Det vil vi nå prøve å få dem til. Vi aksjonerer med en markering torsdag 13. juni kl 18 på Ellipseplassen. Ellipsens styreleder skal holde en appell. Da er det viktig at så mange som mulig møter opp, og viser vår styrke bak kravet overfor byrådet og mediene.

Mandag 17. juni har vi invitert partilederne i bystyret til å komme å si hva de vil gjøre. På Safe As Milk. Kom dit og!