Hvem kan redde Ensjø?

Andelseier i Ellipsen borettslag og tidligere styremedlem med nåværende ansvar for vår hjemmeside, Grete Klæboe, hadde mandag 1. juli dette innlegget på trykk i Dagsavisen:

fullsizeoutput_73fb
År 2011: Da viste kommunens nettside tegning av Ensjøutbyggingen. Siste av de 3 utbyggingstrinnene var markert med «Ferdig eller påbegynt i 2020». Påbegynt 2020 må bety ferdig senest 2023 tenkte naive meg. Nå har jeg lært at «påbegynt» er et tomt begrep uten betydning for når noe blir ferdig. For de sentrale delene av Ensjø, regulert i 2007, blir sannsynligvis ikke ferdig til 2030 engang!

Når beboere etterlyser lovede friområder, forsvarer politikerne seg med at mye har kommet på plass og blitt bra på Ensjø. Det er jeg enig i, men mye er også dårlig og det bekymrer meg at tendensen til avvik er økende. For bygg avviker fra regulering som avviker fra plan. Er det bare dårlige regnekunnskaper som har tillatt høyder som øker etasjetallet? Høyhuset på Ensjø torg ble regulert til 14. etg, men har blitt 17. etg med takterrassen! I et annet felt planlegges en økning fra 12 til 13 etg. «men innenfor fastlagte høyder». Dette skjer uten offentlige høringer.

I de nyeste reguleringssakene ser det ut som besluttende myndigheter legger på en ekstra etasje og aksepterer den økte utnyttelsen det gir. Resultatet er at vi etter mine beregninger ligger an til å få minst 8200 nye boliger på Ensjø – ikke de 7000 alle snakker om som maksimum. Denne økningen har selvsagt konsekvenser. Vi får mindre og dårligere utearealer og redusert bokvalitet. Når vi i tillegg ikke får lovede friområder går det på helse og trivsel løs.

Bokvaliteten blir ytterligere skadelidende fordi det aksepteres en del løsninger som ikke burde eksistere i våre dager. På Ensjø finner du fortau inntil leiligheter på/under bakkenivå! De vinduene er alltid helt tildekket for å hindre innsyn. Hva slags bokvalitet gir det?

Og de som har bolig rett ved gangbruer? Tenkte de over at vi som går på brua ser godt inn også i 3.etg? Å måtte ha tildekket soverom er kanskje OK, men hva med de som får stuesiden mot den nye gangbrua over T-banen? Får de et liv i mørket eller er det boliger for ekshibisjonister?

Ensjø torg har blitt skrekkeksempelet når det gjelder utearealer. 3 av 4 boligfelt klarer ikke å tilfredsstille minimumskravene. I tillegg til disse problemene ser jeg at beboere klager på støy. T-bane hvert 2. minutt er fint kommunikasjonsmessig, men støymessig en belastning.

Etter min mening er det feil å bygge boliger oppå kollektivholdeplassene – vi burde heller konsentrere arbeidsplassene der. Så kan både bydelens folk og andre ha lett vei til jobb. Boligene kan heller få de få ekstra meterne avstand som trengs for å unngå den mest generende støyen fra bane, tog og menneskene som bruker disse.

Hvem kan vi stemme på for å redde Ensjø før det er for sent!
Mange har begynt å snakke om at vi bygger morgendagens slum. Mindre leiligheter, flere leiligheter, høyere hus, mørkere gårdsrom og manglende friområder. Oslo har fulgt den oppskriften med mindre hell før. Ingen grunn til at Ensjø skal teste ut dette på nytt.

Kjære politikere. Hvem vil programfeste at dere ikke tillater flere avvik fra den veloverveide planen for Ensjø? Hvilke virkemidler vil dere ta i bruk? Og ikke minst når!

Ensjø ble det første av flere store utviklingsområder. Dere sier at dere har lært mye av Ensjøprosessen. Utdannelse koster. Så vær da villig til å bruke litt penger på å fullføre Ensjøbyen som planlagt.

Og ikke glem: Ensjø mangler ikke boliger – vi får for mange! I hvert fall når alle regulerte boliger blir realisert en gang i framtiden. Det vi mangler er først og fremst Petersborgaksen, Vestre- og Østre parkdrag – og at eksisterende planprogram og reguleringsplaner for Ensjø følges og innfris innen rimelig tid.

Hilsen en som bor mellom det som skal bli Østre- og Vestre parkdrag og mellom Ensjø torg og det som skal bli Petersborgaksen.

I en egen kommentar til styret skriver Klæboe at noen beboere kan mene at  dette er å «snakke ned» Ensjø — men det må til hvis vi vil ha et godt sluttresultat, hevder hun.