Betaling for fjernvarme 2018

Styret har mottatt noen forespørsler om avregning for bruk av fjernvarme til radiatoroppvarming og tappevann. Styret har også fått beskjed fra andelseiere at OBOS skal ha sagt at styret ikke har sagt fra til måleravleserfirmaet Techem at vi har godkjent avregninga. Styret har godkjent avregningen i mars i år, og Techem har også  sagt at de i mars i år har bedt OBOS sende ut avregningen til oss andelseiere.

Men OBOS har ikke sendt ut en slik avregning. OBOS arbeider nå med å få sendt ut den snarest mulig.

Hva den enkelte av oss får til gode eller å betale inn, har styret informert om 2. april i år på her på ellipsen.no:

Avregning fra Techem er nå klar

Avregninga fra Techem om hva hver enkelt av oss har brukt i radiatorvarme og tappevann, er nå klar. Avregninga vil ikke lenger bli tilsendt i post, men alle må gå inn på Techems beboerportalen for å få tilgang til den. For å opprette tilgang kreves det en aktiveringskode som dere kan få ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no.

Alle har vi betalt inn et akonto-beløp i 2018 basert på det forbruket vi hadde i 2017. Noen har betalt for mye, og vil få igjen penger. Mens andre har betalt for lite, og må betale det for lite innbetalte beløpet innen en viss frist.

Akonto-beløpet for 2019 blir basert på forbruket vi hadde i 2018.

 

På beboerportalen kan dere i alle fall få vite hva dere må etterbetale eller får tilbake. OBOS arbeider nå med å få sendt ut avregning snarest mulig, og vi har bedt om at det skjer for august med forfall 1. august.

På beboerportalen kan vi også sjekke det aktuelle energiforbruket per måned. Juniforbruket er lagt inn nå. Så får alle en inspirasjon til å spare penger på energiforbruk, og det totale energiforbruket som har betydning for miljøet.