Bruk koden på avfallslokket!

IMG_2560Det hoper seg opp med avfall på utsida av avfallsbrønnene våre. Av naboblokka har vi fått melding om at det er beboerne fra Ellipsen som setter fra seg avfall på utsida. Da kommer fugler og hakker hull i posene og sprer det utover.

Som meddelt i melding 1. juli i år, er lokket på avfallsbrønnene nå låst. Men ved siden av er det en egen plate der vi med den vanlige brikken vår, kan åpne lokket. Se bildet. Hold brikken over den, og låsen på lokket vil åpne seg. Lokket må holdes åpent når avfallet legges inn i rotunden.

Avfall kan aldri settes fra seg ved siden av brønnene. Klarer vi ikke å åpne den, må vi ta tilbake avfallet i egen leilighet, og melde fra til styret.